Personel

Małgorzata Maciejewska – asystentka stomatologiczna

W naszej klinice odpowiada za przygotowanie pacjenta do zabiegu, przygotowanie stanowiska pracy lekarza, dezynfekcję i sterylizację narzędzi.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne. Bierze czynny udział w zabiegach specjalistycznych w zakresie chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii.