Implanty

    Implanty są wykonanym z tytanu odpowiednikiem korzenia brakującego zęba. Po zintegrowaniu implantu z kością, odtwarzamy brakujący ząb koroną porcelanową.

    W przypadku braku pojedynczych zębów implanty stanowią z punktu widzenia estetycznego oraz funkcjonalnego, najbardziej optymalną metodę uzupełnienia. Nie wymagają opracowywania zębów sąsiednich.

    Dzięki implantom, możemy zaproponować Pacjentom z brakami wolnoskrzydłowymi (gdy nie ma filaru protetycznego na końcu łuku) uzupełnienia stałe, a więc nie wymagające wyjmowania.

    Także pacjenci z protezami całkowitymi, szczególnie gdy trudne warunki protetyczne uniemożliwiają wykonanie pracy, dającej komfort w codziennym użytkowaniu, mogą odzyskać dzięki podparciu pracy protetycznej o implanty, utrzymanie podobne do zębów własnych.