Rentgenodiagnostyka

  • Rentgen panoramiczny

    Zdjęcia panoramiczne to podstawa prawidłowej diagnostyki. Są pierwszym krokiem w planowaniu leczenia zachowawczego, chirurgicznego, ortodontycznego i implantacji. Dają nam ogólny pogląd stanu uzębienia pacjenta – możemy ocenić przyzębie, wypełnienia, zęby zatrzymane, przeprowadzone leczenie kanałowe, odnaleźć nowe ubytki, zdiagnozować zęby wymagające leczenia kanałowego. Dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii obróbki obrazu, zdjęcia są dokładniejsze niż standardowe robione na kliszy oraz wymagają znacznie mniejszej dawki promieniowania rentgenowskiego. Zdjęcia zgrywamy na płytę CD, którą Pacjent otrzymuje bezpośrednio po ich wykonaniu.

  • Rentgen cefalometryczny

    Zdjęcie rtg cefalometryczne zębów (cefalo) umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego. Zdjęcia cefalometryczne nagrywamy z naniesionymi punktami do pomiarów ortodontycznych – wstępną diagnozą.

  • Rentgen punktowy

    Cyfrowy aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych – małych zdjęć pojedynczych zębów, które dają bardzo szczegółowy obraz . Zdjęcia takie wykonujemy w celu dokładnej oceny zębów leczonych kanałowo , a także diagnostycznie do wykrywania ubytków na powierzchniach stycznych.