Lekarze

Lek. stom. Urszula Czarnomska

W 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uzyskując tytuł lekarza stomatologa.

Ukończone kursy i szkolenia:

• Konferencja Sekcji Protetyki PTS

• Profesjonalne Wybielanie Systemem Illumine

• Licówki Porcelanowe

• Protetyka w Praktyce

• Materiały Kompozytowe i Wybielanie

• Sympozjum Stomatologii Estetycznej

• Biznes W Stomatologii

• Dni Stomatologii Amerykańskiej

• Szkolenie Protetyczne

• Praktyczne Rozwiązanie Problemów w Endodoncji

• Zastosowanie Włókien Szklanych w Stomatologii Estetycznej

• Kompozytowe i Glasjonomerowe Materiały Stomatologiczne

• Odbudowa Estetyczna Według Techniki Warstwowej

• Odbudowa Estetyczna Po Leczeniu Endodontycznym

• „Endodoncja i protetyka”

• Fundamenty nowoczesnej stomatologii

• Metody odbudowy utraconej wysokości zwarcia

• Najnowsze aspekty leczenia endodontycznego

• Praca pod mikroskopem stomatologicznym

• Bezpieczna chirurgia i implantologia

• Szkolenie protetyczne – licówki, włókno szklane

• Odbudowy protetyczne wsparte na implancie – implanty norel active

• Preparacja zębów pod korony i mosty – atraumatyczna metoda dla przyzębia

• Licówki pełnoceramiczne – warsztaty

• Kurs podstawowy z zakresu implantologii

• Kurs podstawowy z zakresu implanoprotetyki stomatologicznej

• Praktyczny kurs z zakresu zaawansowanych procedur chirurgicznych

• Powtórne leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu

• Precyzja w stomatologii – protezy stałe

• Endodoncja – szkolenie z użyciem systemu narzędzi maszynowych

• Standardy nowoczesnej stomatologii

• Leczenie pacjentów z problemami przyzębia