Lekarze

dr n. med. Patryk Szubert

W roku 1999 ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i uzyskał tytuł lekarza stomatologa. W październiku 1999 roku podjął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W 2005 roku obronił rozprawę doktorską „Ocena kliniczna i histologiczna podłoża kostnego po zastosowaniu polimorficznego dwuortofosforanu trójwapnia przed implantacją wszczepów systemu Osteoplant” i uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych. W październiku tego samego roku otrzymał Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za wyżej wymienioną pracę.

Od roku 2007 jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej w Poznaniu. Autor licznych publikacji o problematyce chirurgiczno – implantologicznej, jak również uczestnik wielu szkoleń i zjazdów.