Lekarze

Dr n. med. Małgorzata Koczorowska

W roku 2004 ukończyła z wyróżnieniem akademię Medyczną w Poznaniu, uzyskując tytuł lekarza stomatologa.

Podczas studiów brała czynny udział w Kole Naukowym Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, co zaowocowało wygłoszeniem prac podczas międzynarodowych Kongresów oraz opublikowaniem tych prac w czasopismach stomatologicznych.

W latach 2005 – 2011 była nauczycielem akademickim w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorską pt.: „Ocena podłoża kostnego po zastosowaniu preparatu R.T.R przed zabiegiem implantacji wszczepu śródkostnego” uzyskując tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, implantologii, ukończyła wiele kursów z zakresu stomatologii, a w szczególności z zakresu implantologii, periodontologii i mikrochirurgii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.