Lekarze

Lek. stom. Monika Wilde – Ostrowska

W 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uzyskując tytuł lekarza dentysty.