Lekarze

Elwira Safian – Kierownik Kliniki, lek. stom., endodonta

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją,

W roku 1998 ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Medycznej w Poznaniu uzyskując tytuł lekarza stomatologa.

Już w trakcie studiów odbyła praktyki studenckie w Gu’ys Hospital w Londynie oraz na Uniwersytecie w Bristolu zakończone uzyskaniem certyfikatu.

W roku 2007 złożyła państwowy egzamin specjalizacyjny z wynikiem bardzo dobrym i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie: stomatologia zachowawcza z endodoncją.

Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Ukończone kursy i szkolenia:

• „Standardy Nowoczesnej Stomatologii”

• „Implantoprotetyka niepowodzenia – przyczyny i skutki”

• „Funkcjonalna okluzja od stawu skroniowo – żuchwowego do projektowania uśmiechu”

• „Sztuka okluzji. Korony i mosty, które zawsze pasują. Jak prawidłowo i szybko rozwiązać problemy braków zębowych pacjenta”

• „Powtórne leczenie endodontyczne oraz leczenie powikłań – udrażniania kanałów korzeniowych, zamykanie perforacji, usuwanie złamanych instrumentów. Zabiegi mikrochirurgiczne w endodoncji czy to naprawdę takie trudne?”

• „Odbudowy protetyczne na implantach”

• „Okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia”

• „Natychmiastowa przykręcana odbudowa pełnego łuku: wysoka jakość przy uproszczonej procedurze – poziom zaawansowany”

• „Podstawy zwarcia cz. 1 Poziom podstawowy”

• „Stany nagłe w praktyce lekarza dentysty”

• „Leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób tkanek okołowierzchołkowych”

• „Promocja zdrowia jamy ustnej”

• „Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej

• „Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej”

• „Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych”

• „Medycyna ratunkowa - postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska”

• „Perioprotetyka i korony teleskopowe”

• „Leczenia aparatami stałym – I stopień”

• „Rozwiązywanie problemów w endodoncji”

• „Nowoczesna koncepcja stomatologii estetycznej”

• „Najczęstsze choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej”

• „ Korony i mosty – szlifowanie i metody wyciskowe”

• „Szkolenie protetyczne – licówki, włókna szklane”

• „Praktyczne zastosowania szyn NTI. Wpływ obciążeń, a etiologia powstawania ubytków klasy V.”

• „Nowoczesne metody wybielania w gabinecie stomatologicznym”

• „Okluzja - teoria i rzeczywistość”

• „Najnowsze aspekty leczenia endodontycznego z uwzględnieniem metod diagnozowania i leczenia przypadków skomplikowanych”

• Udział w II Charytatywnym Spotkaniu Mikroskopiczów nt. Comprehensive Clinical Endodontic Practice

• „Implantologia pierwsze kroki. Szkolenie dla początkujących”

• „Stomatologia XXI Wieku”

• „Zasady współczesnej endodoncji”

• „Budowanie wizerunku gabinetu”

• „Perforacje endodontyczne – wyrok czy wyzwanie?”

• „Metody usuwania wkładów koronowo- korzeniowych i złamanych narzędzi kanałowych”

• „Chirurgia wierzchołkowa – uzupełnienie czy alternatywa dla endodoncji”

• „Strategia w leczeniu endodontycznym”

• „Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi” oraz „Racjonalne planowanie leczenia ortodontycznego poszczególnych wad zgryzu”

• „Concept, Indication and Handling of the Friadent implant systems ANKYLOS and XIVE aith Hands-on”

• „Sukces w implantologii – chirurgia i protetyka”